شرکت تولیدی نایلون سپید
چهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠  -    
 |  English  |  العربیه
صفحه اصلی > محصولات > نايلكس  بازگشت به صفحه قبلی

نایلکس (پلی اتیلن سنگین - HDPE)

این پلی اتیلن از مولکولهای خطی تشکیل شده است ،‌خطی بودن مولکولها اجازه تشکیل پلیمر با تبلور بالا را می دهد که نتیجه آن نفوذ پذیری در میان پلی اتیلن هاست.

کیسه های تولیدی با HDPE تحت وزن های بالا تغییر شکل نمی دهد و این عامل باعث ازدیاد مصرف این پلمیر در صنعت بسته بندی گردیده است .

محصولات اصلي اين گروه عبارتند از :

* انواع كيسه هاي سوپر ماركتي

* انواع كيسه هاي ميوه

* انواع كيسه هاي چاپي

* انواع كيسه هاي فريزري

* انواع كيسه هاي تبليغاتي(کلیک کنید)

* انواع كيسه هاي بسته بندی مواد غذایی

  عرض حداقل ضخامت حداكثر ضخامت
نابلكس 11cm 20 میکرون
130 میکرون
150cm 20 میکرون
200 میکرون


 

 
   جدول مقایسه نایلکس های تولیدی شرکت نایلون سپید :

 سایز

ضخامت

برحسب میکرون

تعداد برگ در 1 کیلو

وزن قابل تحمل برحسب کیلوگرم

 35×25 20
720الی710
1.5الی 1 
 40×30 24
420الی410
 2.5 الی 2
 47×37 20
330الی320
 3 الی 2.5
 55×45 25
200الی190
9 الی6
 65×55 30
 125الی115
12الی 8

 سایز

ضخامت

برحسب میکرون

تعداد برگ در 1 کیلو

وزن قابل تحمل برحسب کیلوگرم

 35×25 27
530الی520
1.5 الی 1
 40×30 30
340الی330
2.1الی 2.5
 47×37 30
300الی290
 2.5الی3.5
 55×45 40
120الی110
 8 الی 5
 65×55 40
 90الی85
 10 الی 7

 سایز

ضخامت

برحسب میکرون

تعداد برگ در 1 کیلو

وزن قابل تحمل برحسب کیلوگرم

 35×25 20
500الی450
1.5 الی 1
 40×30 24
300الی280
3 الی 2.5
 47×37 20
200الی190
 3.7 الی 2.7
 55×45 25
100الی95
 10 الی 7
 65×55 30
 80 الی 75
 12 الی 8
     
   
شماره دستگاه میانگین تولید در یک ساعت ضخامتهای قابل تولید عرض های قابل تولید
مقدار کیلوگرم از الی تا از الی تا
203
43
کیلوگرم 0.3
الی 0.20
30
الی 100
204
43
کیلوگرم 0.3
الی 0.20
30
الی 100
205 32
کیلوگرم
0.3
 الی 0.20
30 الی
100
206
43
کیلوگرم 0.3
الی 0.20
30
الی 100
207
32
کیلوگرم 0.3
الی 0.20
30
الی 65
208
45
کیلوگرم 0.3
الی 0.20
30
الی 80
210
20
کیلوگرم 0.1
الی 0.10
10
الی 37
211
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
212
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
213
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
214
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
215
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
216
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
217
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
218
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
شماره دستگاه میانگین تولید در یک ساعت ضخامتهای قابل تولید عرض های قابل تولید
مقدار کیلوگرم از الی تا از الی تا
219
13
کیلوگرم 0.1
الی 0.6
10
الی 37
220
31
کیلوگرم 0.3
الی 0.10
20
الی 55
221
23
کیلوگرم 0.2
الی 0.10
20
الی 55
222
23
کیلوگرم 0.2
الی 0.10
20
الی 55
223
23
کیلوگرم 0.2
الی 0.10
20
الی 55
224
23
کیلوگرم 0.2
الی 0.10
20
الی 55
225
23
کیلوگرم 0.2
الی 0.10
20
الی 55
226
23
کیلوگرم 0.2
الی 0.10
20
الی 55
227
23
کیلوگرم 0.2
الی 0.10
20
الی 55
228
23
کیلوگرم 0.2
الی 0.10
20
الی 55
229
31
کیلوگرم 0.3
الی 0.10
20
الی 55
230
31
کیلوگرم 0.3
الی 0.10
20
الی 55
231
31
کیلوگرم 0.3
الی 0.10
20
الی 55
232
31
کیلوگرم 0.3
الی 0.10
20
الی 55
233
31
کیلوگرم 0.3
الی 0.15
17
الی 50

 
میانگین ظرفیت تولیدی در ساعت : 756کیلوگرم
میانگین ظرفیت تولیدی در روز : 18.144 کیلوگرم
میانگین ظرفیت تولیدی در ماه : 553.392 کیلوگرم
میانگین ظرفیت تولیدی در سال : 6.640.704 کیلوگرم                  

 

 

 

دفتر مرکزی : تهران - خیابان مولوی شرقی - پلاک 223 تلفن : 33137999 - 021 فاکس 33124164 - 021 شبکه های اجتماعی 09218455027