شرکت تولیدی نایلون سپید
يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠  -    
 |  English  |  العربیه
صفحه اصلی > همكارى > استخدام  بازگشت به صفحه قبلی

لطفا موارد ذيل را با دقت پر نموده و سپس دگمه ارسال را بزنيد


 فرم استخدام
 نام :
 نام خانوادگي :
 جنسيت :مرد
زن
 وضعت تاَهل :مجرد
متاهل
 نام پدر :
 تاريخ تولد : / /
 شماره شناسنامه :
 كد ملي :
 محل تولد :
 مليت :
 محل صدور :
 مذهب :
 آدرس :
 تلفن :
 تلفن همراه :
 انجام خدمت وظيفه :
 نوع معافيت :دائم
موقت
تحصيلي
پزشكي
خريد خدمت
 مدرك تحصيلي :
 رشته تحصيلي :
 زبان خارجي :
 تسلط :خوب
متوسط
ضعيف
 دوره هاي تخصصي :
 سوابق كار(تاريخ-نام شركت-سمت) :
 نوع شغل درخواستي :
 حقوق درخواستي به ريال :
 E.mail :
دفتر مرکزی : تهران - خیابان مولوی شرقی - پلاک 223 تلفن : 33137999 - 021 فاکس 33124164 - 021 شبکه های اجتماعی 09218455027